آزادشهر نیوز

AzadShahr News

اسامی کاندیدای احتمالی انتخابات شورای شهر ۱۴۰۰

. 👥 #لیست_جدید اسامی افرادی که قصد کاندیدا شدن در شورای شهر #آزادشهر را دارند

 

۱۳۹۹/۱۰/۱۱ #تاریخ #انتشار

 

این اسامی به طور #اختصاصی توسط کانال آزادشهرنیوز از طریق تماس افراد با این کانال جمع آوری شده است.

 

✍اسامی در حال #بروز_رسانی است وطبق حروف الفبا منتشرمیشود

 

 

۱_رمضان اصغری

۲_رمضان افراز

۳_عیسی امید فر

۴_امیرحسین باغبان فرزند ابوالفضل

۵مریم بولاغی

۶_محمود پژوهش

۷_معصومه تاشک

۸_عباس جهانتیغ

۹_ فرامرزجهانداری

۱۰__محمد حیدری

۱۱_سید مهدی حسینی

۱۲_سید جواد حسینی رودبار

۱۳_سیدعقیل حسینی

۱۴_سید سجاد حسینی

۱۵-احمد رضا حسین پور

۱۶- محمود خنجری

۱۷_ مصطفی ذاکری

۱۸_علیرضا رجنی

۱۹_علی اصغر رجبلو فرزند رضا

۲۰-محمد رجبی فرزند نوروزعلی

۲۱_حجت الله سعیدی

۲۲_مهدی سمیعی فرزند حسینعلی

۲۳-شهرام سعیدی

۲۴-سید حسین شاهنگیان

۲۵-هادی شاملو فرزند رمضان

۲۶-حسین صابری سید اباد فرزند فرهاد

۲۷-قدمعلی صفری

۲۸-مهدی طبسی

۲۹-جواد عجم

۳۰-پوریا عجم

۳۱-اصغرعجم

۳۲-امیرعجم فرزند حسن

۳۳-غلامرضا غریب

۳۴-محبوبه غلامی فرزند حسین

۳۵-مجتبی فریفته

۳۶-محمد تقی قره خانی

۳۷-حمید کوهساری

۳۸-حسین کوهساری

۳۹-علیرضا کوهساری

۴۰-حسن کوهساری

۴۱-شهربانو کوهساری فرزند سجاد

۴۲-مسعود کوهستانی فرزند علی

۴۳-علی کوهستانی فرزند مرحوم احمدعلی

۴۴-یحیی کوهی

۴۵-حسین گیلکی

۴۶-حسین لیاقتی

۴۷-ابوالفضل میرزائی

۴۸-منصور نصیری رضی

۴۹حسین میردار وطن

۵۰-محسن منصوری رضی فرزند حاج مراد

۵۱-حسین محمد زاده با عفت

۵۲-احمد میرحسینی

۵۳-صفر میرحسینی

۵۴-هادی میردار وطن فرزند لطفعلی

۵۵-مهدی میرحسینی فرزند رجبعلی

۵۶_حسین مسعودی فرزند محمد مهدی

۵۷_محمد میرعرب رضی فرزند احمد علی

۵۸-علیرضا محمدی ثانی

۵۹-غلامرضا منصوری رضی فرزند عبدالرضا

۶۰-امید محمودی

۶۱-مقداد منصوری رضی

۶۲-عباس میرعرب

۶۳-فرهاد میردار وطن

۶۴-حسین مرادقلی

۶۵-حمید نقیبی

۶۶-عبدالرضا نوروزی فرزند قاسم

۶۷-رضا هاشم زایی

 

⚠️اسامی زیر بعد از ویرایش الفبا اضافه شده اند

 

۶۸-محمد جعفر دونلو

۶۹-اکرم السادات طاهری

۷۰_علی رجنی فرزند یعقوب

 

 

📳این لیست در حال تکمیل شدن است….

 

 

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر  #آزادشهرنیوز