آزادشهر نیوز

AzadShahr News

حمل غیرمجاز شوکر و اسپری اشک آور چه مجازاتی دارد؟   

🔺حمل غیرمجاز شوکر و اسپری اشک آور چه مجازاتی دارد؟

 

🔹حمل اسپری‌های اشک آور و شوکر مطابق با قانون تحت عنوان اسلحه و مهمات و سلاح شناسایی می‌شوند و در صورتیکه فرد آن‌ها را بدون داشتن مجوز حمل کند مجرم است.

 

🔹طبق قانون قاچاق اسلحه و مهمات، داشتن سلاح و مهمات غیرمجاز جرم است و اگر افرادی مهماتی همچون شوکر یا اسپری اشک آور را به صورت غیرمجاز حمل کنند باید بر اساس قانون محاکمه شوند.

 

🔹در قانون آمده است حمل غیرمجاز شوکر از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس دارد همچنین حمل غیر مجاز اسپری اشک آور هم فرد را به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌کند.

 

🔹البته اگر فرد خود به صورت داوطلبانه این مهمات غیرمجاز را تحویل دهد برای او تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود و اموالی که از وی دریافت می‌شود به نفع وزارت دفاع توقیف خواهد شد.

 

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهردر کانال و سایت #آزادشهرنیوز