آزادشهر نیوز

AzadShahr News

معاونین فرماندار آزادشهر معرفی شدند

🔴معاونین جدید فرماندار شهرستان آزادشهر معرفی شدند

🔸طی مراسمی در فرمانداری شهرستان آزادشهر آقایان آدینه معاون امنیت سیاسی و ابراهیمی معاون برنامه ریزی و عمران با حکم استاندار گلستان منصوب شدند

🔸همچنین آقای ملک حسینی معاون پیشین برنامه ریزی به سمت مدیر کلی سیاسی استانداری گلستان منصوب شد

🔸شایان ذکر است حسین لاری کمان معاون پیشین امنیت سیاسی بعنوان بخشدار فندرسک معرفی خواهد شد

🤝آزادشهریهای عزیز 🌹جهت عضویت در کانال #آزادشهرنیوز روی لینک زیر بزنید👇
https://t.me/Aazadshahr