آزادشهر نیوز

AzadShahr News

عملیات ساخت و ساز پروژه مسکن میثاق فرهنگیان آزادشهر تعطیل شد

🔴عملیات ساخت و ساز پروژه مسکن میثاق فرهنگیان آزادشهر تعطیل شد

 

✴️طبق اطلاعیه شرکت توران سازه خزر پروژه مسکن میثاق فرهنگیان به علت عدم همکاری هئیت مدیره و مدیر عامل عملیات ساخت و ساز تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

 

از مسئولین مربوطه تقاضا میشود این موضوع را رسیدگی کنند تا امید خیلیهای برای خانه دارشدند ناامید نشود

 

 

فروردین۱۴۰۰