آزادشهر نیوز

AzadShahr News

درد و دل کسبه در ایام وضعیت قرمز

  1. 🔴چطور میشه کاسب مغازه شو باید تعطیل کند ولی ادارات یا بانکها خیر؟

🔴کاسبی که چک داره قسط داره باید تعطیل کند ولی همان بانک به همان کاسب زنگ میزند که به بانک برود و قسطش را پرداخت کند یا چک موعد مقررش را در دو هفته تعطیلی پرداخت کند؟

🔴مگه کارمند بانک یا ادارات شلوغ خانواده ندارد

🔴مگر کارمندان بیشتر از همه در معرض خطر ویروس قرار ندارد؟

❇️بعد از پایان تعطیلات صف چک های برگشتی در بانکها و دادگاها بابت اجاره یا خریدهای امانی مدت کوتاه شروع خواهد شد

وظیفه دولت در این مواقع برای کمک به مستاجران یا کسبه که بیشترشون مستاجر هستند چیست؟

چرا همش باید مردم همکاری کنند چرا یک بار دولت نباید حمایت کند؟

خیلی از کسبه از درامد روزانه اش امرار معاش میکند با تعطیلی چند روزه آنهم دقیقا بعد از تعطیلات نوروز از کجا امرار معاش کند؟ / روح الله میرزایی

 

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر در سایت و کانال #آزادشهرنیوز