آزادشهر نیوز

AzadShahr News

وزن نان ۵۰ گرم کم میشود ولی قیمت نان تغییر نمی کند

🔴وزن نان ۵۰گرم کم میشود / ۲۰ درصد نانوایی های دولتی استان می توانند به نانوایی های نیمه یارانه ای تغییر کنند

 

🔺دکتر حق شناس #استاندار_گلستان در کارگروه ساناندهی امور گندم,آرد و نان استان؛

🔻اداره کل صمت در سالجاری می تواند ۲۰ درصد نانوایی های یارانه ای را به نیمه یارانه ای تبدیل کند

 

🔻از ابتدای اردیبهشت ماه وزن چونه نان بربری چه در آزادپز و دولتی پز ۵۰ گرم کاهش می یابد اما قیمت نان تغییر نخواهد یافت و اداره کل صمت و دستگاه های نظارتی باید نظارت لازم را داشته باشند

 

🔻نانوایی های دولتی مجاز هستند نان روغنی را با قیمت ۲هزار تومان و نانوایی های آزادپز به قیمت ۲۵۰۰ ارایه کنند و نانوایی ها می توانند نهایتا ۱۰ درصد آرد خود را به نان روغنی اختصاص دهند و تا یک ساعت و نیم پیش از اذان مغرب حق پخت نان روغنی دارند

 

🔻نانوایی ها باید متناسب با پروانه پخت کنند

 

🔻با همکاری نیروی انتظامی در زمان برداشت گندم تا زمانی که ظرفیت سیلوهای استان پر نشده است کسی حق خروج گندم از گلستان را ندارد

 

🗓 ۲۱ فروردین

 

🤝🌹اخبار جدید و موثق شهرستان آزادشهر   در سایت کانال #آزادشهرنیوز