آزادشهر نیوز

AzadShahr News

رسالت شورای شهر آینده آزادشهر

رسانه آزادشهرنیوز مانند همیشه برای انتخاباتی پرشور و داغ کردن تنور انتخابات پیشقدم شد و مصاحبه های خود را با کاندیدای شورای شهر دوره ششم آغاز کرد

با توجه به اینکه کاندیدای زیادی در دوره ششم شرکت کردند این رسانه ابتدا با چهرهای نام آشنا و جوان تماس برقرار کرد که تعدادی از این عزیزان با حضور خود در دفتر آزادشهرنیوز جهت معرفی برنامه های خود حضور یافتند و تا روزهای آینده مصاحبه های هر کاندیدا بصورت مجزا در سایت منتشر خواهد شد

مروری بر رسالت شورای شهر

شورای اسلامی هر شهری، پارلمان منتخب مردم آن شهر است و رسالت دارد در جهت افزایش کیفیت زیست اجتماعی شهروندان آن شهر، سیاست‌گذاری کرده و بر اجرای سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته، نظارت مستمر داشته باشد.
هر مدیری از جمله شهردار، استاندار، فرماندار یا مدیرکل هر اداره‌ای، این حق قانونی و اداری را داراست که معاونان و نیروهایش را خودش بر اساس استقلال نظر خودش، منصوب کند.
پس هر مدیر یا مقامی برای اینکه کارهایش پیش برود و نیروهایش با وی هماهنگ باشند و دارای اقتدار مدیریتی باشد تا بتواند کارآمدی را محقق سازد می‌بایست این حق طبیعی و بدیهی را داشته باشد که نیروهای مدنظر خودش را منصوب کند تا اجرای امور با انسجام، هماهنگی و اثرگذاری درون و برون‌سازمانی، پیش برود.
همچنین، شورای اسلامی هر شهری بایستی در اتخاذ تصمیمات خویش در هر زمینه‌ای، استقلال نظر داشته باشد و تابع منفعل متغیرهای حقیقی یا حقوقی بیرون از نهاد شورا، نباشد.
اما شورا بایستی سیستم کارآمد بازخورد اجتماعی در سطح شهر داشته باشد و بداند مهم‌ترین مطالبات و نیازها و خواست‌های شهروندان هر محله‌ای چیست.
به همین منظور، وجود سیستم خبرنگاران و اصحاب رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، گروه‌های مدنی، دانشگاه‌ها و … همگی از جمله مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی هستند که می‌بایست در شورای اسلامی هر شهری، مبنای بازخورد تصمیمات اتخاذ شده و پایه انعکاس مشکلات شهر قرار گیرند.
همچنین، ضرورت دارد شورای اسلامی هر شهری، از ظرفیت معتمدان هر محله و شوراهای محله نیز استفاده کرده و ارتباط‌گیری بیشتری با آن‌ها داشته باشد تا بر اساس توجه به سیستم بازخورد اجتماعی، اثرگذاری سیاست‌گذاری‌های خویش را موردسنجش قرار داده و مهم‌ترین اولویت‌های مورد مطالبه مردم محله‌های مختلف را شناسایی و رصد کرده و نسبت به برآورد کردن آن بر اساس تصمیمات کارشناسی شده، اقدام نماید