آزادشهر نیوز

AzadShahr News

ایجاد آتش بر ، در مرز عرصه های طبیعی و جنگلی با کشاورزی در شهرستان آزادشهر آغاز شد

✴️ایجاد آتش بر ، در مرز عرصه های طبیعی و جنگلی با کشاورزی در شهرستان آزادشهر آغاز شد. 👤جلال عجم رییس اداره منابع طبیعی شهرستان آزادشهر در این رابطه گفت: با هدف پیشگیری از آتش سوزی های احتمالی در عرصه های طبیعی و جنگلی با ورود آتش از زمینهای کشاورزی کار آتش بُر در این […]