آزادشهر نیوز

AzadShahr News

طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات بیش از ۴۵ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی شهرستان آزادشهر کاداستر شد  

  طرح ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات بیش از ۴۵ هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی این شهرستان کاداستر 👤به گزارش آزادشهرنیوز جلال عجم رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر در رابطه با این خبر اظهار کرد: با هدف تثبیت مالکیت دولت بر عرصه‌های ملی، جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی و دولتی، […]