دادستان آزادشهر تمام مشکلات را رصد میکند و پای کار است

💢دادستان آزادشهر تمام مشکلات را رصد میکند و پای کار است   حسینی، دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر  در مجمع بسیجیان آزادشهر : از آنجایی که پیشگیری از آسیب های اجتماعی صرفا وظیفه دستگاه قضایی و دادستانی نیست باید تمام ادارات متولی و دستگاه های اجرایی به وظایف خود عمل کنند در کنار این پیشگیری […]