آزادشهر نیوز

AzadShahr News

رهبر انقلاب: این اغتشاشات یک حرکت خودجوشِ نیست، دخالت دشمنان در آن واضح و مورد تأیید همه است

🔴 رهبر انقلاب: این اغتشاشات یک حرکت خودجوشِ نیست، دخالت دشمنان در آن واضح و مورد تأیید همه است / ممکن است دشمنان از یک زمینه‌هایی استفاده کرده باشند   🔻 امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تأیید همه است. این جور نیست که حالا یکی ادعا کند که به چه دلیل. […]