آزادشهر نیوز

AzadShahr News

اردوغان: نمی‌توان برآوردی از خسارات زمین‌لرزه ارائه کرد

اردوغان: نمی‌توان برآوردی از خسارات زمین‌لرزه ارائه کرد   رئیس‌جمهور: 🔹هنوز نمی‌توان برآورد واضحی از حجم خسارات مادی و انسانی زمین‌لرزه ارائه کرد.   🔹همه یگان‌ها و مؤسسات و نهادها تحت فرماندهی اداره حوادث و فوریت‌ها به حال آماده‌باش کامل سطح ۴ درآمده‌اند که این حالت، شامل درخواست برای ارسال کمک‌های بین‌المللی نیز می‌شود.   […]