آزادشهر نیوز

AzadShahr News

سارق کابل تلفن در آزادشهر تلفن ۱۰۰۰مشترک تلفن ثابت را قطع کرد

سارق دردسرساز باعث #قطع حدود ۱۰۰۰مشترک #تلفن ثابت در آزادشهرشد 👤به گزارش #آزادشهرنیوز صبح امروز یک سارق که اقدام به قطع کابل اصلی شرکت مخابرات در یکی از مناطق سطح شهر کرده بود باعث قطع تلفن حدود ۱۰۰۰مشترک در آزادشهر شده است و متاسفانه تا وصل تمام خطوط بین ۳تا یک هفته بخاطر موقعیت بد […]