فرماندار آزادشهر:جامعیت مهمترین ضرورت در حوزه تصمیم سازی امور جوانان است

🔷️فرماندار آزادشهر:جامعیت مهمترین ضرورت در حوزه تصمیم سازی امور جوانان است   🔷️سید جواد کریمی فرماندار آزادشهر در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان باموضوع برنامه ریزی هفته جوان برگزار شد اظهار کرد: برنامه های هفته جوان باید جامعیت داشته باشد و مختص یک قشر محدود نباشد.   🔷️فرماندار آزادشهر اظهار کرد:اهداف ستاد ساماندهی امور جوانان […]