آزادشهر نیوز

AzadShahr News

🔶آغاز طرح نظارتی تعزیرات برای بازرسی از نانوایی ها

🔶آغاز طرح نظارتی تعزیرات برای بازرسی از نانوایی ها 🔹مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان از آغاز طرح نظارتی تعزیرات برای بازرسی از نانوایی های استان خبر داد.   🔹تقی حسام گفت: با توجه به افزایش شکایات مردمی از عملکرد نانوایی‌ها به مدت یک هفته در استان طرح نظارتی از نانوایی‌ها آغاز شد.   🔹به گفته تقی […]