آزادشهر نیوز

AzadShahr News

هجوم سگ های ولگرد معضل جدید در آزادشهر

💢💢هجوم سگ های ولگرد معضل جدید در آزادشهر   📣حتما شما هم در سطح شهر هجوم سگ های ولگرد یا بی صاحب را دیده اید یا طبق فیلمهای ارسالی بصورت گله ای در سطح شهر تردد میکنند .   باتوجه گزارش های ارسالی تا به امروز خطری برای عابرین نداشته اما میتواند در آینده خطر […]