آزادشهر نیوز

AzadShahr News

وصول ۱۰۳ میلیارد ریال مالیات در آزادشه

وصول ۱۰۳ میلیارد ریال مالیات در آزادشهر رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان آزادشهر گفت: این اداره از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال مالیات در سطح این شهرستان وصول کرده است. حسین یازرلو امروز چهارشنبه ۱۱ دیماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۳۸ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده […]