آزادشهر نیوز

AzadShahr News

خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است

آزادشهر را از بوی بد و خطرات ناشی از شیرآبهای زباله نجات دهید خطر زیست محیطی در شهرستان آزادشهر تهدیدی است که در حال به وقوع پیوستن است 👈با توجه به تصمیم اشتباه #شورای شهر آن زمان و گذشت چندین سال از تخلیه #زبالههایشرق استان در آزادشهر و #دپوی آن در زیر زمین و #مشکلاتزیستمحیطی […]

وصول ۱۰۳ میلیارد ریال مالیات در آزادشه

وصول ۱۰۳ میلیارد ریال مالیات در آزادشهر رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان آزادشهر گفت: این اداره از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال مالیات در سطح این شهرستان وصول کرده است. حسین یازرلو امروز چهارشنبه ۱۱ دیماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیش از ۳۸ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده […]